Standardregnskap med bidrag

Standardregnskap med selvkost

bidrag selvkost
desimaler

Alle pengebeløp er i norske kroner.

Type:

material tilvirkning
Materialenhet og pris

Enhet:

Pris per {{standard.enhet}}

Pris per enhet

Tilvirkningsenhet og pris

Enhet:

Pris per {{standard.enhet}}

Pris per enhet

Produksjon og salg

Antall:

Salgspris

Ressursbruk per enhet

{{ressurs.navn}}, antall {{ressurs.enhet}}:

Ingen rettigheter forbeholdt, gjør som du vil.