Normalregnskap med bidrag

Normalregnskap med selvkost

Bidrag Selvkost
desimaler

Alle pengebeløp er i norske kroner.

Kostnadsdriver

Antall:

Type:

Kostnader

Direkte:

Indirekte -

variable:

faste:

Satser

Variabel:

Total:

Kostnader

Periodens tilvirkningskost:

Indirekte -

variable:

faste:

Satser

Variabel:

Total:

Salgsinntekter:

Direkte kostnader

{{direkte.navn}}:

Kostnadsdrivere

{{kostnadsdriver.navn}}

Indirekte kostnader

{{indirekte.navn}}:

Tilvirkningskost

Tilvirkningskost i perioden:

Beholdningsendringer for varer i arbeid:

Tilvirkningskost for ferdige varer:

Beholdningsendringer for ferdige varer:

Tilvirkningskost for solgte varer:

Kostnader for salg- og administrasjon

Indirekte:

Resultater

Selvmerkost:

Selvkost:

Kalkulert dekningsbidrag:

Produktresultat:

Salgsinntekter:

Direkte kostnader

{{direkte.navn}}:

Indirekte kostnader

{{indirekte.navn}}:

Tilvirkningskost

Tilvirkningskost i perioden:

Beholdningsendringer for varer i arbeid:

Tilvirkningskost for ferdige varer:

Beholdningsendringer for ferdige varer:

Tilvirkningskost for solgte varer:

Kostnader for salg- og administrasjon

Indirekte:

Resultater

Selvmerkost:

Selvkost:

Kalkulert dekningsbidrag:

Produktresultat:

Sum dekningsdifferanser:

Virkelig dekningsbidrag:

Produksjonsresultat:

Salgsinntekter:

Direkte kostnader

{{direkte.navn}}:

Indirekte kostnader

{{indirekte.navn}}:

Tilvirkningskost

Tilvirkningskost i perioden:

Beholdningsendringer for varer i arbeid:

Tilvirkningskost for ferdige varer:

Beholdningsendringer for ferdige varer:

Tilvirkningskost for solgte varer:

Kostnader for salg- og administrasjon

Indirekte:

Resultater

Selvmerkost:

Selvkost:

Virkelig dekningsbidrag:

Produksjonsresultat:

Indirekte kostnader

{{indirekte.navn}}:

Sum:

Ingen rettigheter forbeholdt, gjør som du vil.