DuPonts modell

Enhetsinfo, salg og resultat

Enhetspris :

-(

Enhets mat.kost :

+

Enhets lønns.kost :

+

Enhets ind. VK :

)=

Enhets DB :

Enhets DB :

x

Antall salg :

=

Total DB :

Total DB :

-

FK før RK :

+

FI :

=

Ord. res før RK og SK :

Ord. res før RK og SK :

/

DI :

=

RG :

Kapital

Likvider snitt :

+

KF snitt :

+

VL snitt :

+

Andre OM snitt :

=

OM gjen.snitt :

OM gjen.snitt :

+

AM gjen.snitt :

=

TK gjen.snitt :

DI :

/

TK gjen.snitt :

=

KOH :

Avkastning

KOH :

x

RG :

=

TKR :

Ingen rettigheter forbeholdt, gjør som du vil.