Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan viser enkelt og greit en forretningsidè:

  1. Hvilke nye varer og eller tjenester man ønsker å tilby.
  2. Hvem man ønsker å tilby dem til, altså målgruppe.
  3. Hvor dette skal gjøres, dvs. geografisk.
  4. Hvordan man skal gjøre det, dvs. hvilken rolle i verdikjeden man skal inneha.
  5. Noe om hvilket konkurransefortrinn man har. De fleste markeder har tross alt en viss grad av konkurranse så hvordan man skal overleve blir viktig.