Kritiske suksessfaktorer

Det er alltid noe bestemt som avgjør om man har suksess eller går konkurs – dette blir da en kritisk suksessfaktor. Samme som viktig fremgangsfaktor. Noen selskaper vil ha mange slike faktorer, andre har kanskje noen få.

Overordnede kritiske suksessfaktorer som gjelder alle:

 1. Man må vite hva kundene ønsker og trenger.
 2. Man må tåle å få konkurranse.

Mer konkrete bransjespesifikke faktoer kan f.eks. være:

 • Flyselskaper må finne ut hva som gir lavest kostnad per sete per km.
 • Tidsskrifter (dvs. aviser, blader, o.s.v.) har alltid noen som sier opp abonnementet sitt, da må antallet som starter nytt abonnementet være større.
 • Konsulentselskaper må se på hvor mange timer de fakturerer for, sammenlignet med totalt antall disponible.
 • o.s.v.

TBC

Konkurransestrategi

En konkurransestrategi sier hvordan man skal konkurrere. Dette er det samme som forretningsstrategi. På engelsk brukes begrepene «business strategy» og «competitive strategy».

Det finnes flere typer, i hovedsak tre forskjellige. Generiske, ressursbaserte og «blått hav». For de to første finnes det også flere undertyper.

Generisk

Her handler det om hvordan man skal posisjonere seg i forhold til konkurrentene.

Kostnadsledelse

Produksjon og distribuering av produkter og eller tjenester til en uslåelig pris. Selskaper som bruker denne strategien er f.eks. IKEA.

Differensiering

Å lage noe som er helt unikt og vanskelig å kopiere. Et av de mest kjente selskapene som bruker denne strategien er Apple.

Fokusering

Å konsentrere seg om et lite segment av markedet for å tilby noe helt spesielt. F.eks. er dette noe Rolls Royce gjør med sine luksusbiler.

Ressursbasert

Her er fokuset på hvilke ressurser man innehar og hvordan disse best kan utnyttes. I tillegg forsøker man selvsagt stadig å skaffe noen som er bedre og (mer) unike.

For å få et konkurransemessig fortrinn må ressursene være viktige, knappe, og vanskelige å skaffe/kopiere/etterligne/erstatte.

Ressursene kan være fysiske, menneskelige, eller organisatoriske.

Fysisk

Her finner vi maskiner, bygninger, råmaterialer, kapital, o.s.v.

Menneskelig

Innebærer kompetanse, erfaring, intelligens, o.s.v., hos hver ansatt.

Organisatorisk

Struktur, kultur, det sosiale, o.s.v., på arbeidsplassen.

Blått hav

Å finne et nytt marked der det ikke er konkurranse enda så man kan etablere et monopol og få høy fortjeneste. På engelsk er dette «blue ocean strategy».

TBC

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan viser enkelt og greit en forretningsidè:

 1. Hvilke nye varer og eller tjenester man ønsker å tilby.
 2. Hvem man ønsker å tilby dem til, altså målgruppe.
 3. Hvor dette skal gjøres, dvs. geografisk.
 4. Hvordan man skal gjøre det, dvs. hvilken rolle i verdikjeden man skal inneha.
 5. Noe om hvilket konkurransefortrinn man har. De fleste markeder har tross alt en viss grad av konkurranse så hvordan man skal overleve blir viktig.