Priselastisitet for etterspørsel

Det er priselastisitet i etterspørselen når endring i etterspørsel oppstår p.g.a. endret pris.

Den avgjørende faktor er hvor viktig varen/tjenesten er: Er det noe man må skaffe seg med en gang. Finnes det gode substitutter eller ikke. Hvor mye utgjør kjøpet av kjøpers budsjett ..

Eksempel:

Hvis Power justerer prisen på Xbox med -10% og etterspørselen økes med

a) 20%, så gir det  \frac{20\,\%}{10\,\%}=2  som priselastisitet (elastisk).

b) 10%, så gir det  \frac{10\,\%}{10\,\%}=1  som priselastisitet (enhetselastisk).

c) 5%, så gir det  \frac{5\,\%}{10\,\%}=0.5  som priselastisitet (uelastisk).

Overskudd ved markedslikevekt

Ved markedslikevekt får man konsumentoverskudd (KO) og produsentoverskudd (PO) som til sammen utgjør samfunnsøkonomisk overskudd (SO):

markedslikevekt2

Altså er KO + PO = SO.

Denne kurven kan gjelde for èn selger og kjøper, eller flere – til og med et helt marked.

For å finne det konkrete arealet i hver trekant benytter man vanligvis arealformelen hvor prisdifferanse og kvantum utgjør hver sin katet.

Mindreverdige varer og tjenester

Mindreverdige varer og tjenester får økt etterspørsel hvis kjøpers inntekt faller, da flyttes etterspørselskurven til høyre / oppover. Om inntekten i stedet øker vil etterspørsel minke, og kurven flyttes mot venstre / nedover.

Dette blir motsetningen til varer og tjenester som er normalverdige.

Eksempel: Faller inntekten blir det kanskje billig smaksløs middag kjøpt og lagd på egenhånd, men om inntekten øker spiser man kanskje på restaurant.