Endringsmotstand

Når en leder forsøker å endre noe i en organisasjon vil h*n ofte kunne møte motstand.

Dette kan komme av mange årsaker: De ansatte kan ha manglende tillit til leder, de kan tro at det er unødvendig / at det blir for dyrt / at det vil skjære seg / o.s.v.

Ofte trenger man en krise for å skape god motivasjon til endring ..

Innflytelsestaktikker

Når noen forsøker å få andre til å gjøre noe:

 1. Legitimering – her viser vedkommende til at han har myndighet til det, eller at det er fordi det er vanlig saksgang, del av tradisjon, o.s.v.
 2. Rasjonell overtalelse – når vedkommende bruker logiske argumenter, fakta, vitenskapelige data, o.s.v.
 3. Inspirerende appell – hvis vedkommende appellerer til verdier, forhåpninger, og eller behov.
 4. Personlig appell – når vedkommende appellerer til følelser og gamle minner om vennskap og lojalitet.
 5. Rådslagning – hvor vedkommende er åpen for råd for å få med seg flere på laget.
 6. Bytte – når vedkommende lover å gi noe i retur.
 7. Press – hvis vedkommende truer med uhyggelige konsekvenser om man ikke gir etter.
 8. Innsmigring – når vedkommende først smisker.
 9. Koalisjon – når vedkommende har fått med andre og forsøker å påvirke gjennom disse, eller bare refererer til dem.

Tre læremodeller

Tre forskjellige læremodeller:

 1. Enkelkretslæring. Her er det en veldig tydelig sjef/ledelse som bestemmer. Det er kun læring når det rettes opp i avvik og feil ved driften. Det er høy grad av kontroll, og alt i alt får man redusert effektivitet.
 2. Dobbelkretslæring. Her legges det til rette for selvstendighet og åpenhet, noe som muliggjør engasjement for jobben og ytring av egne meninger. Dette gir økt effektivitet.
 3. Deuterlæring. En mer overordnet form for læring hvor man lærer hvordan det er best å lære.