Eksternaliteter endrer etterspørsel og tilbud

Eksternaliteter kan endre etterspørsel og tilbud.

Ved påvirkning av etterspørsel:

eksternaliteter1

Dette skjer når det er varen eller tjenesten som gir den ekstra (utilsiktede eksterne) nytten eller kostnaden.

Ved påvirkning av tilbud:

eksternaliteter2

Dette skjer når det er produksjonen som gir den ekstra (utilsiktede eksterne) nytten eller kostnaden.

De røde trekantene over er det tapet man pådrar seg ved å ikke justere forbruket/produksjonen.

Forpliktelsesproblemer

Man har et forpliktelsesproblem når man ikke kan gi troverdige trusler eller troverdige lovnader. For sistnevnte: Fordi de strider i mot de egeninteressene man har.

Her kan man ta i bruk en forpliktelsesenhet. Det betyr at man med vilje setter seg i en slik situasjon at man får incentiv til å holde lovnaden eller gjøre det man truer med å gjøre.

Kartell

Et kartell er en koalisjon av firmaer.

Disse kan bli enige om å begrense antallet tilgjengelige enheter av en vare eller tjeneste for å få en økonomisk profitt. Noe som da ofte vil resultere i mottiltak fra myndigheter, politikere, o.s.v.