Markedsverdi vs. bokverdi

Det er lett å anta at summen av alle eiendeler i et balanseregnskap også viser hvor mye selskapet er verdt. Problemet er blant annet at (1) mange eiendeler bokføres til den prisen man måtte betale ved anskaffelse, (2) det er mye som ikke tas med og (3) ukjente nøkkeltall.

(1): Det man kjøpte for er ikke nødvendigvis det samme man får solgt for igjen.

(2): Det er mye man ikke eier og som man kan sette en pengeverdi på, som f.eks. en god ledelse, talentfulle ansatte, en lys fremtid med massive overskudd, ..

(3): Eiendelene kan være kjøpt med lån, og lønnsomhet samt likviditet kan være rævva.

TBC

Bedriftsfinansiering

Bedriftsfinansiering består av tre ting:

  1. Kapitalbudsjettering – som er å velge hvilke langtidsinvesteringer man skal gjøre.
  2. Kapitalstrukturering – som er å finne beste sammensetning av egenkapital og gjeld.
  3. Daglig økonomistyring.

(På engelsk blir dette «corporate finance».)

Selskapsformer

Det finnes fire overordnede selskapsformer,

  • personlige (EPF/ENK)
  • partnerskap (ANS og DA)
  • begrenset ansvar (AS og ASA)
  • samvirke, som begrenset ansvar med partnerskap (SA).

Disse finnes i de fleste land – navnene er bare annerledes.

Det samfunnsmessige perspektivet

Hvorfor er det flere typer av selskaper?

Jo, fordi det f.eks. er stor forskjell på masseproduksjon av biler og egen puslete tjenesteytende virksomhet. Førstnevnte vil kun være mulig i AS eller ASA p.g.a. massive investeringer, mens sistnevnte kan gjøres fra et hjemmekontor og eget EPF.

Noen ganger er det greit med personlig ansvar, andre ganger ikke. Noen ganger ønsker man kanskje partnerskap, med mye eller lite ansvar.

Når man kan velge en selskapsform som legger til rette for den virksomheten man skal drive med, betyr dette økt verdiskapning og flere arbeidsplasser – noe som igjen gagner samfunnet.

Nøkkeltall

Resultat

driftsmargin=\frac{driftsresultat}{driftsinntekt} resultatgrad=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{totale\;inntekter} profittmargin=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{driftsinntekter} selvfinansieringsevne=resultat\;f\o{}r\;skatt-betalbar\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer

Avkastning

TKR=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{gjennomsnittlig\;totalkapital} EKR\;etter\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;etter\;skatt}{gjennomsnittlig\;egenkapital} EKR\;f\o{}r\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt}{gjennomsnittlig\,\,egenkapital} =TKR+(TKR-gjenn.s.gjeldsrente)\cdot\frac{gjeld}{egenkapital}

(Dette er den såkalte brekkstangformelen.)

avkastning\;p\mathring{a}\;eiendeler=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{eiendeler}

Arbeidskapital

Bør tilsvare 50% av omløpsmidlene og 50-100% av varelageret.

=oml\o{}psmidler-kortsiktig\;gjeld =egenkapital+langsiktig\;gjeld-anleggsmidler arbeidskapitalens\;omsetningshastighet=\frac{driftsinntekter}{arbeidskapital}

Likviditet

kassakredittens\,utnyttelse=\frac{utnyttet\,kassakreditt}{kassakredittlimit} forholdstall\;for\;langsiktig\;gjeld=\frac{langsiktig\;gjeld}{langsiktig\;gjeld+egenkapital} dekningsgrad\;for\;finanskostnader= =\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer}{finanskostnader} likviditetsgrad\;1=\frac{oml\o{}psmidler}{kortsiktig\;gjeld} mest\;likvide\;oml\o{}psmidler=oml\o{}psmidler-varebeholdning

likviditetsgrad\;2=\frac{oml\o{}psmidler-varebeholdning}{kortsiktig\;gjeld} bør være \geq1

(På engelsk kalles likviditetstest 1 for «current ratio» og 2 for «quick ratio».)

Hvis ubenyttet kassakreditt legges til omløpsmidlene kan likviditeten forbedres. I tillegg kan benyttet kassakreditt trekkes fra kortsiktig gjeld hvis det er enkelt å få mer.

Diverse

kapitalens\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{gjennomsnittlig\;totalkapital} leverand\o{}rkredittid\;i\;snitt=\frac{leverand\o{}rgjeld\;i\;snitt}{innkj\o{}p\;inkludert\;mva}\cdot365 gjennomsnittlig\;varelager=\frac{varelager\;IB+varelager\;UB}{2} lagerets\;oml\o{}pshastighet=\frac{vareforbruk}{gjennomsnittlig\;varelager} gjennomsnittlig\;lagringstid=\frac{365}{lagerets\;oml\o{}pshastighet} gjennomsnittlig\;gjeldsrente=\frac{renter}{gjennomsnittlig\;gjeld} eiendelers\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{eiendeler} egenkapitalmultiplikatoren=\frac{eiendeler}{egenkapital} avkastning\;p\mathring{a}\;egenkapital= =profittmargin\cdot eiendelers\;oml\o{}pshastighet\cdot egenkapitalmultiplikatoren

(Dette er DuPont-formelen.)

Notater

Driftsinntekter er samme som salgsinntekter.

Finanskostnader er det samme som renter og gjeldskostnader.

EKR er forkortelse for egenkapitalrentabilitet.

TKR er forkortelse for totalkapitalrentabilitet og totalrentabilitet.

IB er selvsagt inngående balanse, mens UB blir utgående.