Misjon

Siden en visjon er luftig og ikke sier noe om hva man skal gjøre trengs det noe mer. Man må fastslå hvilket "oppdrag" det er man har gitt seg selv. Dette blir ens misjon. Denne skal være objektiv og konkret beskrive hva man driver med.

Proaktiv vs. reaktiv

Proaktiv er å være på offensiven og forberede seg på mulige problemer, mens reaktiv er å reagere og tilpasse seg først når noe har skjedd.

På en arbeidsplass er det antagelig best om en leder er proaktiv, så man ikke blir tatt fullstendig på senga og mangler en plan hvis det skjer noe uønsket.

Styring

I en hvilken som helst virksomhet bruker man av ressurser som ikke er uendelige, for å skape varer og eller yte tjenester. God økonomistyring er derfor helt essensielt, og faktisk ikke så innviklet som mange tror.

I grove trekk består virksomhetsstyring og god økonomistyring av å være smart når det gjelder anskaffelse og bruk av ressurser. I tillegg skal man bare selge det som blir verdsatt høyest så man kan få mest mulig tilbake:

(Her er effektivitet egentlig det som i bed.øk. kalles for ytre effektivitet.)

Merk: Offentlige virksomheter må ofte lempe på kravene til høy ytre effektivitet, siden de er pålagt å tilby visse varer og eller tjenester uansett hva de selv måtte mene om saken.

I praksis får man hovedsaklig to former for styring av virksomheten:

  • Taktisk styring, her tenker man på det som skal gjøres over lengre tid, f.eks. 1 år.
  • Operativ styring, dette dreier seg om det som må gjøres dag-til-dag i nær fremtid.

Sosial motivasjon

Sosial motivasjon er når individets forhold til medarbeidere er en kilde til motivasjon.

Hvor stor denne motivasjonen er avgjøres av flere faktorer:

  1. Likeverdsteorien. Denne sier at man ønsker det samme som det de andre får, når man yter like mye som dem.
  2. Prosedyrerettferdighet. Opplevd rettferdighet i de metoder som brukes når goder skal fordeles blant de ansatte.
  3. Interaksjonsrettferdighet. Som handler om hvordan man blir behandlet av de andre på jobben.