Styring

I en hvilken som helst virksomhet bruker man av ressurser som ikke er uendelige, for å skape varer og eller yte tjenester. God økonomistyring er derfor helt essensielt, og faktisk ikke så innviklet som mange tror.

I grove trekk består virksomhetsstyring og god økonomistyring av å være smart når det gjelder anskaffelse og bruk av ressurser. I tillegg skal man bare selge det som blir verdsatt høyest så man kan få mest mulig tilbake:

(Her er effektivitet egentlig det som i bed.øk. kalles for ytre effektivitet.)

Merk: Offentlige virksomheter må ofte lempe på kravene til høy ytre effektivitet, siden de er pålagt å tilby visse varer og eller tjenester uansett hva de selv måtte mene om saken.

I praksis får man hovedsaklig to former for styring av virksomheten:

  • Taktisk styring, her tenker man på det som skal gjøres over lengre tid, f.eks. 1 år.
  • Operativ styring, dette dreier seg om det som må gjøres dag-til-dag i nær fremtid.

Sosial motivasjon

Sosial motivasjon er når individets forhold til medarbeidere er en kilde til motivasjon.

Hvor stor denne motivasjonen er avgjøres av flere faktorer:

  1. Likeverdsteorien. Denne sier at man ønsker det samme som det de andre får, når man yter like mye som dem.
  2. Prosedyrerettferdighet. Opplevd rettferdighet i de metoder som brukes når goder skal fordeles blant de ansatte.
  3. Interaksjonsrettferdighet. Som handler om hvordan man blir behandlet av de andre på jobben.