Bortfallsanalyse

Når man undersøker bruttoutvalgets frafall for å finne ut om det er tilfeldig hvem som falt fra, gjør man det som heter for bortfallsanalyse. Her må man vanligvis kontakte noen av de som falt fra og stille de spørsmål.

Hvis frafallet ikke er tilfeldig så er nettoutvalget blitt skjevt, dvs. at utvalget representerer populasjonen dårligere. Dette forsøker man vanligvis å fikse med vekting.

Utvalgsfeil

For sannsynlighetsutvalg kan man få noe som heter for utvalgsfeil. Dette er feil som oppstår ved utvalget, og det finnes tre forskjellige typer:

  1. Tilfeldig utvalgsfeil – når den tilfeldige trekningen gir et utvalg som representerer populasjonen dårlig. Man kan beregne denne feilens størrelse og øke utvalgsstørrelsen til man blir fornøyd.
  2. Systematisk utvalgsfeil – om utvalget stemmer dårlig med populasjonen og dette ikke er p.g.a. den tilfeldige trekningen.
  3. Målefeil – når dataene fra utvalget avviker fra det som er riktig.

De to siste feiltypene er som regel viktigst, men man vet aldri hvor store de er.