Makrosegment vs. mikrosegment

Innenfor økonomi har man begrepet «mikro» for individnivå og «makro» for samfunnsnivå, det samme gjelder markedsføring og kundesegmenter.

Et makrosegment består av alle typer kunder som vekter egenskapene ved et produkt eller en tjeneste på samme bestemte måte.

Innenfor hvert makrosegment er det mange mikrosegmenter. Disse skiller seg fra hverandre utifra hvordan hver kunde reagerer på markedsføringen. Her er det alltid individuelle variasjoner i behov og kjøpeadferd, derfor må vedkommende "studeres".

Eksempel: Verden rundt er det mange som har valgt å kjøpe japansk bil, f.eks. Toyota. Fordi bilen varer lenge og prisen er rimelig. Men disse bileierne er utvilsomt ikke så like at alle f.eks. reagerer likt på markedsføringen. Altså er det mikrosegmenter – p.g.a. individuelle forskjeller, og da sikkert veldig mange, kun i dette ene makrosegmentet.

Merkeposisjonering

Når man knytter et merke til en bestemt produktkategori kalles dette posisjonering. Her er målet å gjøre merket relevant og i tillegg mer attraktivt enn det konkurrenten(e) har å tilby.

For å klare dette må man:

  1. Sørge for at kunden gis merkekunnskap.
  2. Bygge merkepreferanse.
  3. Avhengig av produktet kan man sikte mot å etablere et merkesymbol.
  4. Er man riktig flink til å hype produktet pluss det merket står for, kan man over tid kanskje også klare å få merkelojalitet.

Alt dette krever at den overordnede merkestrategien er godt utformet.

TBC

Merke

Et merkenavn kan være et navn, et begrep, et design og eller en kombinasjon av disse.

Om eieren av merket har gjort jobben sin vil kundene assosiere merket med veldig bestemte følelser og tanker når de får se eller høre merkenavnet. Formålet er at kunden lettere skal kunne identifisere selger. I tillegg ønsker gjerne selger å skille seg ut på markedet, altså er differensiering viktig.

Et merke skal altså identifisere selger samt formidle hva som gjør selger unik. Til sterkere merket står til flere konkurransefordeler får man:

  • Effektiv og slagkraftig markedsføring – altså går et budskap lettere inn hos kunden.
  • Økt lojalitet – dette muliggjør høyere priser uten nødvendigvis lavere salgsvolum.
  • Bedre grunnlag for å lage nye produkter.
  • Økt forhandlingsmakt overfor leverandører.
  • Bedre motivasjon og kultur på arbeidsplassen når de ansatte får ta del i noe stort og føler at de gjør en viktig jobb.

Veletablerte og anerkjente merker kan ha høy økonomisk verdi, også kalt merkeverdi.

Markedsorientering

Å analysere eksisterende og kommende kundebehov for så å handle utifra det man lærer, kalles markedsorientering. Enkelt forklart plasseres kunden i sentrum også fokuserer man på utvalgte kundebehov når man skal designe produkter og eller tjenester.

Målet er å lage noe som gir mest mulig verdi for kunden. Dette er helt nødvendig hvis man skal holde tritt med konkurrenter og ikke miste kunder over tid.