Relasjonsstyrke

Det finnes tre forskjellige dimensjoner – alle med sine egne faktorer, som bestemmer hvor sterk en kunderelasjon er.

Psykologisk

Kunden må føle tillit til selskapet, være fornøyd med det som er levert, og i tillegg føle seg forpliktet til å fortsatt være kunde.

Økonomisk

Hvis kunden har inngått i en juridisk avtale med selskapet om kjøp av produkter og eller tjenester vil det som regel ikke lønne seg økonomisk å bryte ut p.g.a. registreringsavgifter eller tilsvarende hvor man "taper" noe av det man har betalt.

I tillegg kan kunden ha opparbeidet seg en eller flere former for bonus – dette vil vedkommende selvsagt ikke miste, attpåtil kan det hende man har noen produkter og eller tjenester som man virkelig liker.

Teknologisk

Har kunden kjøpt (mye) teknologi som gjør at hen blir "innelåst" vil også dette gjøre kunderelasjonen sterkere. Dette gjelder alt fra barberhøvler til fotoutstyr.

Makrosegment vs. mikrosegment

Innenfor økonomi har man begrepet «mikro» for individnivå og «makro» for samfunnsnivå, det samme gjelder markedsføring og kundesegmenter.

Et makrosegment består av alle typer kunder som vekter egenskapene ved et produkt eller en tjeneste på samme bestemte måte.

Innenfor hvert makrosegment er det mange mikrosegmenter. Disse skiller seg fra hverandre utifra hvordan hver kunde reagerer på markedsføringen. Her er det alltid individuelle variasjoner i behov og kjøpeadferd, derfor må vedkommende "studeres".

Eksempel: Verden rundt er det mange som har valgt å kjøpe japansk bil, f.eks. Toyota. Fordi bilen varer lenge og prisen er rimelig. Men disse bileierne er utvilsomt ikke så like at alle f.eks. reagerer likt på markedsføringen. Altså er det mikrosegmenter – p.g.a. individuelle forskjeller, og da sikkert veldig mange, kun i dette ene makrosegmentet.

Merke

Et merkenavn kan være et navn, et begrep, et design og eller en kombinasjon av alt dette med det formål å identifisere en selger og gjøre vedkommende spesiell.

Om eieren av merket har gjort jobben sin vil kundene assosiere merket med bestemte følelser og tanker når de får se eller høre merkenavnet.

Etablerte og anerkjente merker kan ha ekstremt stor økonomisk verdi.