Eksempel på bokføring av avdrag

En kommune har et lån som skal avdras over 40 år da dette er levetiden til investeringen som ble lånefinansiert. Lånesummen er 100 millioner norske kroner, hvert avdrag med forenklet metode blir da 2.5 millioner per år.

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
Bank (E)               2 500 000
Langsiktig gjeld (G)  2 500 000
-
DRIFTSREGNSKAP:
Utgift         2 500 000
Kapitalkonto             2 500 000

Å betale avdrag vil gjøre likviditeten dårligere.

TBC

Eksempel på bokføring av lånemiddelbruk

En kommune lånte 100 millioner kroner for bygging av basseng, men bruker kun 95:

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
(1) Bank (E)             95 000 000
(1) Anleggsmidler (E)  95 000 000
(2) Memoria              95 000 000
(2) Motkonto memoria  95 000 000
-
INVESTERINGSREGNSKAP:
(1) Utgift       95 000 000
(1) Kapitalkonto           95 000 000
(2) Inntekt              95 000 000
(2) Kapitalkonto    95 000 000

Man kan kun bruke (dvs. inntektsføre) så mye av lånemidlene som man faktisk har brukt.