Nødverge vs. selvtekt

Nødverge

Man har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig.

Eksempel: Om man blir fysisk angrepet har man lov til å slå og sparke tilbake for å få angriperen unna seg, men man kan ikke gi regelrett juling.

Selvtekt

Når man tar loven i egne hender og retter opp noe galt som er gjort mot en selv, og man ikke kan vente på hjelp fra politi o.s.v.

Eksempel: Er man blitt frastjålet noe har man rett til å ta det tilbake.

Avveiningsnorm

Avveiningsnorm er en norm som sier at det må foretas en avveining. Brukes der hvor det er flere interesser og eller verdier som må veies mot hverandre.

For å gjøre dette har man igjen egne normer (som kalles for retningslinjer) som sier hvordan deler av en avveining skal gjøres.

Rettsregel

Rettsregel er en regel, eller mer riktig en lov, for samfunnet, som sier hva man kan og skal gjøre.

Innholdet i en slik regel består av en eller flere betingelser som sier når loven skal inntre, samt hvilke følger dette gir: Hvis man gjør ditt eller datt, så skjer blablabla.

Meningen at dette skal normere adferd og løse rettskonflikter.

Rettsregel er her det samme som rettsnorm.

Rettssubjekt

Når en fysisk- eller juridisk person har rett eller plikt etter rettsreglene, er det snakk om et rettssubjekt.

Det finnes en hel rekke forskjellige typer rettssubjekter – med forskjellige plikter og rettigheter, så man må være veldig bevisst på hvilken type man har å gjøre med.

Juss

Juss er læren om rettsregler og juridisk metode. Også kalt rettsdogmatikk.

Rent teknisk blir jussen et normativt og regelstyrt fag som sier hva folk kan og skal gjøre.