Produksjonscelle

En tilvirkningsbedrift som følger JiT vil ofte samle sammen forskjellige maskiner som brukes for å fremstille et bestemt produkt. Dette blir da til en produksjonscelle hvor produksjonen vil kunne foregå litt raskere fordi man får mindre dødtid p.g.a. maskinomstilling, o.s.v.

Dette stiller i midlertid høyere krav til de ansatte som da trenger mer utdanning og eller opplæring, fordi de må kunne ta ansvaret for flere deler av produksjonsprosessen.

Kritiske suksessfaktorer

Enhver virksomhet vil alltid være avhengig av noe bestemt som avgjør om man har suksess eller går konkurs – dette blir da en kritisk suksessfaktor. Noen selskaper har mange slike, andre har kanskje veldig få.

Noen eksempler:

  • Flyselskaper må finne ut hva som gir lavest kostnad per sete, per km eller mil.
  • Tidsskrifter (aviser, blader, o.s.v.) har alltid noen som sier opp abonnementet sitt, da må antallet som starter nytt abonnementet være større.
  • Konsulentselskaper må se på hvor mange timer de fakturerer for, sammenlignet med totalt antall disponible.
  • o.s.v.

Man må ha mest mulig av det som gir fortjeneste .. i grunn veldig opplagt.