Verdiskapning

Lager man et produkt som er mer verdt enn dens innsaktsfaktorer (fordi nytten blir høyere) er dette verdiskapning. Dessverre brukes begrepet ofte om andre aktiviteter som ikke skaper økt nytte/verdi.

Hvor nyttig et produkt er vil avgjøre reservasjonspris (se etterspørselskurve) og dermed betalingsviljen til kjøper.

Pengenes tidsverdi

P.g.a. inflasjon er et bestemt pengebeløp verdt mindre i fremtiden enn det er i dag.

Eksempel 1: En pålitelig kompis vil låne 100 000 i dag og betale tilbake 110 000 om ett år, med inflasjon lik 0.03. Er dette en god eller dårlig deal?

Svaret finner man med

n\mathring{a}verdi=\frac{fremtidsverdi}{(1+inflasjon)}=\frac{110000}{(1+0.03)}=106796

som gir

reell\,avkastning=n\mathring{a}verdi-l\mathring{a}nebel{\o}p=106796-100000=6796

Dette er ikke noen dårlig avtale, det er bedre enn å ha pengene i banken, for

realrente=\frac{6796}{100000}\approx0.068

og

nominell\,rente=\frac{110000-100000}{100000} =(1+realrente)\cdot(1+inflasjon)-1=1.068\cdot1.03-1=0.10

Dette er mye høyere rente enn det bankene opererer med for høyrentekontoer!

Lenker: Realrente og nominell rente.