Sammenligning vs. metafor

Et språklig virkemiddel som brukes hele tiden er sammenligninger: «Du er blid som ei sol.», «du er like fattig som ei kirkerotte», «du er sulten som en hest», osv. Her blir betydningen av en ting overført til å gjelde noe annet. Dette gjør det gjerne mer livlig.

Om en sammenligning gjøres uten et sammenligningsord kaller man det bare for en metafor. Da får man i stedet «du er ei sol.», «du er ei fattig kirkerotte», «du er en sulten hest». Og siden ingen bokstavelig talt kan være ei sol, ei rotte, eller en hest, skjønner de fleste at det må være snakk om en sammenligning, bare av typen metafor.

Dette virkemiddelet blir del av den skjulte argumentasjonen.

Budskap

Hva er det skriveren ønsker å fortelle med en tekst? Hva er poenget/poengene som vedkommende prøver å formidle til leseren underveis?

Klarer man å forstå dette så har man oppfattet budskapet til forfatteren. Men man må ofte lese mellom linjene. Alternativet er at forfatteren i stedet bruker noe/noen i teksten, som et talerør for direkte kommunikasjon med mottaker. Og noen ganger kan budskapet være åpent for flere tolkninger, men kun helst i skjønnlitteraturen.

Motiv

En tekst har et motiv på lik linje med et fotografi. Hva ser du ved første øyekast, når du ser på et bilde? Ser du en person? En vase? En blomst i en vase? Dette er motivet i fotografiet. I en tekst vil man i stedet lese om personen, vasen, blomsten i en vase, etc. Dette er da motivet i teksten. (Teksten kan være en roman, en novelle, whatever.)

Tema

Det en tekst handler om, enten direkte eller indirekte, er tekstens tema. Dette kan f.eks. være kjærlighet, livet, døden, angst, familie, sjalusi, ondskap vs. godskap, reise, matlaging, verdensrommet, .., i grunn hva som helst. Dette gjelder like mye for sakprosa som fiksjon. Velger man ikke et tema, men skriver om helt tilfeldige ting vil ikke teksten gi særlig mye mening.

Åpen vs. skjult argumentasjon

Når man ønsker å argumentere for noe, må man åpenbart benytte fakta som støtter ens synspunkt. Men dette er bare halve bildet, man kan også spille på følelser for å engasjere mottaker og få vedkommende over på sin side.

Førstnevnte type kalles åpen eller direkte argumentasjon, da den er veldig lett å få øye på. Her kan som regel mottaker undersøke om det som sies stemmer, ved å gjøre egen research. Eller så er kildene kanskje oppgitt direkte, noe som gjør faktasjekken til ren rutine.

Skjult eller indirekte kommunikasjon derimot, er vanskeligere å være bevisst på. Her benyttes forskjellige litterære virkemidler for å påvirke mottakeren i det skjulte. Se virkemidler for å lære om forskjellige typer.

What happens after death?

This fairy tale was written by ChatGPT. However, it has a few minor changes. The ending was also completely rewritten. The artwork was also made by AI, this time Stable Diffusion.

Once upon a time, in a quaint village nestled amidst rolling hills, there lived a young girl named Eliza. She possessed a deep curiosity about the world around her, always seeking answers to life’s mysteries. However, one question plagued her mind more than any other: What happens after death?

Fortsett å lese What happens after death?

The Evil Boss Man

A fairy tale i wrote about an evil boss man …

Once upon a time, in a far distant land with trolls and magic, there was a lively little village, with a thriving trade of goods and services. The village mostly consisted of good and decent human beings. It also had many small, personable, and informal businesses.

The village unfortunately had a struggling business, by the name of Irksome Inc. The boss man of this business, went by the name Schmuck. He had crooked and yellow teeth, and looked a bit like a troll. But he was still very confident and charming. Being someone with sociopathic tendencies, he was also very good at manipulation. And because of certain bad deeds in the past, he was slowly being taken over by evil.

Fortsett å lese The Evil Boss Man