Gjenvinnbart beløp

Ved nedskriving til virkelig verdi skriver man ned til gjenvinnbart beløp. Dette er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (dvs. nåverdi av fremtidige kontantstrømmer).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.