SØMF vs. SRMF

Midlertidige forskjeller (se årsregnskap vs. skatteregnskap) er enten skatteøkende (SØMF) eller skattereduserende (SRMF). Dessverre sier dette vanlige folk ingenting.

Om man ønsker å forstå hvorfor en forskjell er skatteøkende eller skattereduserende bør man lære seg tankegangen nedenfor.

Det koker ned på å kartlegge konsekvenser for å forstå hvordan en forskjell oppstår mellom det regnskapsmessige (RM) og det skattemessige (SM), og for å skjønne hvordan den til slutt utjevnes.

SØMF

Ved høyere inntekt regnskapsmessig eller lavere kostnader regnskapsmessig, blir resultatet regnskapsmessig bedre:

Høyere inntekt RM eller lavere kostnader RM --> Bedre resultat RM
Bedre resultat RM --> Høyere skatt RM
Dette gir skattekostnad > betalbar skatt, som jo er utsatt skatt
Utsatt skatt = Mer skatt senere = SØMF

Hva som forårsaker høyere inntekt og eller lavere kostnad kan være mange ting.

Det kan også oppstå SØMF i balansen. F.eks. vil driftsmidler kunne tape seg fortere skattemessig (p.g.a. avskrivninger) enn regnskapsmessig.

SRMF

Hvis det i stedet er lavere inntekt regnskapsmessig og eller høyere kostnader regnskapsmessig:

Lavere inntekt RM eller høyere kostnader RM --> Dårligere resultat RM
Dårligere resultat RM --> Mindre skatt RM
Her blir da skattekostnad < betalbar skatt, dette er utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel = Mer skatt betalt nå og mindre senere = SRMF

Også her kan lavere inntekt og eller høyere kostnad forårsakes av mange ting.

Som med SØMF kan også SRMF oppstå i balansen. F.eks. kan varelager være verdsatt lavere regnskapsmessig enn skattemessig (p.g.a. ukurans). Samme gjelder kundefordringer (p.g.a. tapsavsetning).

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.