Verdikapring

Når en kunde har funnet et produkt som gir nytte er den øverste mulige verdien på nytten lik kundens reservasjonspris (se etterspørselskurve). Denne vil alle i hele verdikjeden ønske å kapre mest mulig av, inkludert kunden selv, derav begrepet verdikapring.

For at kunden skal kunne kapre verdi må vedkommende gis anledning til å kjøpe langt under reservasjonsprisen. For at bedrifter skal kapre verdi må de selge nærmest mulig kundens reservasjonspris, samtidig som de skviser leverandørene så de knapt får fortjeneste. Dermed følger det at leverandører kaprer verdi hvis de får mye bedre betalt enn det som er nødvendig for å dekke kostnader.

For at verdikapring ved innovasjon skal være mulig er det fire avgjørende faktorer:

  • Eiendomsrett – hvis man har registrerte patenter o.s.v. kan dette umuliggjøre imitering hvis det ikke finnes alternative løsninger.
  • Kompleksitet og dokumenterbarhet – om eiendomsrett ikke kan etableres vil verdikapring likevel være mulig hvis nyvinningen vanskelig lar seg kopiere eller beskrive.
  • Forskuddstid – om man ligger fremfor konkurrentene må tiden brukes på vedlikehold av innovasjonsfortrinnet.
  • Komplementære ressurser – andre ting som markedsføring, finansiering, distribusjon, service, o.s.v. må også passes på.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.