Reverseringsmetoden

Hvis avskrivningene for et anleggsmiddel viser seg å være upassende er hovedregelen at man reverserer og gjør det på nytt.

Dette er enkelt. Først finner man sum avskrivninger til nå, også differansen hvis man hadde gjennomført alle avskrivninger riktig til å begynne med. Denne forskjellen må deretter resultatføres fordi tidligere avskrivningskostnader må rettes opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.