Fremskutt vs. utsatt resultatføring

Hvis en inntekt eller kostnad resultatføres tidligere enn det som er vanlig, er dette fremskutt resultatføring. Dette er vanlig blant annet for anleggskontrakter hvor opptjent (dvs. fortjent) inntekt resultatføres fortløpende i stedet for at man venter til kontrakten er fullført.

Utsatt regnskapsføring blir dermed å resultatføre noe "for sent", dvs. senere enn hva som egentlig er riktig.

Man kan spørre seg selv hva som er vitsen. Forklaringen er at regnskap skal være "delt opp" (dvs. periodisert), fordi det handler om å vise riktig bilde av den økonomiske situasjonen ved enhver tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.