Tvangsgrunnlag

Om man har et pengekrav som er misligholdt kan man velge å tvangsfullbyrde det.

Først trenger man et tvangsgrunnlag. Dom eller kjennelse fra domstol er èn mulig løsning, se tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 4-1 (2). Dette er et alminnelig tvangsgrunnlag.

Det finnes også særlige tvangsgrunnlag som kan gjøre ting enklere:

Både for eksigibelt gjeldsbrev og ubestridt pengekrav kan man få utlegg uten å måtte gå via domstolen, se tvangsl. § 7-2 bokstav a og f, for lovteksten. Så lenge skyldneren ikke kommer med innvendinger, ellers vil man trengs alminnelig tvangsgrunnlag likevel.

Ved pant er det flere forskjellige særlige tvangsgrunnlag avhengig av formuesgodet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.