Porters fem krefter

Når man skal analysere konkurransen i et marked for et selskap, kan man benytte Porters modell som opererer med fem forskjellige krefter:

  1. Konkurrenter – disse har tross alt produkter og eller tjenester som ligner.
  2. Kundene – de som kjøper vil som regel alltid kreve å få mer for mindre.
  3. Leverandører – de som sørger for ressursene vil alltid ha best mulig betalt.
  4. Substitutter – hva om kunden plutselig kan bytte ut med noe annet.
  5. Nyetableringer – nye konkurrenter vil gi flere omveltninger og er derfor trusler.

Alle aktører av samme type utgjør altså en kraft fordi de har en viss makt over selskapet.

Hver kraft er også enten vertikal eller horisontal. Leverandører og kunder utgjør vertikal konkurranse fordi de befinner seg et annet sted i verdikjeden. Dermed er konkurrenter, nyetableringer og substitutter de horisontale.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.