Markedsføringsmiks

For markedsføring av et produkt har man «markedsføringsmiksen».

Denne består av «de fire P-er»:

  • Produktkonsept, dvs. hva produktet egentlig er. Og med klare og relevante egenskaper – både materielle og immaterielle, så kunden vet hva som kan forventes.
  • Prisen, dvs. hva som er "riktig" pris. F.eks. er ikke lavest mulig pris alltid best.
  • Promosjon, altså markedskommunikasjon. Reklame, varemesser, o.s.v. som gir fortgang i kunders adopsjonsprosess.
  • Plass, dvs. distribusjonskanaler for produktet. Noen har egne kanaler (f.eks. IKEA), mens andre kjøper tilgang (f.eks. Gilde).

Arbeidet med hver av disse må alltid koordineres og tilpasses det kundesegmentet man forholder seg til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.