Vekststrategi

En vekststrategi handler om hva det er man skal drive med, dvs. hvilke bransjer man skal konkurrere innenfor. På engelsk blir dette «corporate strategy».

Også her er det mange forskjellige typer.

Diversifisering

I noen tilfeller kan det være naturlig å utvide til nye markeder, fordi man tror det går an å konkurrere der – ofte fordi man allerede har et fortrinn.

Vertikal integrasjon

Hvis man velger å innlemme (dvs. kjøpe) noen som befinner seg over eller under i produksjonsstigen blir dette en integrasjon gjort vertikalt. Man kan f.eks. ha å gjøre med utsalgssteder som man ønsker full kontroll over.

Oppkjøp

Uavhengig av hva man driver med kan man også gjøre rene oppkjøp når det på en eller annen måte gagner driften. Kanskje det bare er for å få tilgang til veldig unike ressurser.

Avhending

Som med oppkjøp kan det også noen ganger være passende å selge unna.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.