Merke

Et merkenavn kan være et navn, et begrep, et design og eller en kombinasjon av disse.

Om eieren av merket har gjort jobben sin vil kundene assosiere merket med veldig bestemte følelser og tanker når de får se eller høre merkenavnet. Formålet er at kunden lettere skal kunne identifisere selger. I tillegg ønsker gjerne selger å skille seg ut på markedet, altså er differensiering viktig.

Et merke skal altså identifisere selger samt formidle hva som gjør selger unik. Til sterkere merket står til flere konkurransefordeler får man:

  • Effektiv og slagkraftig markedsføring – altså går et budskap lettere inn hos kunden.
  • Økt lojalitet – dette muliggjør høyere priser uten nødvendigvis lavere salgsvolum.
  • Bedre grunnlag for å lage nye produkter.
  • Økt forhandlingsmakt overfor leverandører.
  • Bedre motivasjon og kultur på arbeidsplassen når de ansatte får ta del i noe stort og føler at de gjør en viktig jobb.

Veletablerte og anerkjente merker kan ha høy økonomisk verdi, også kalt merkeverdi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.