Kundesegment

Når man bedriver markedsføring er det viktig å bestemme seg for hvilken type kunde man skal henvende seg til. F.eks. vil et fattiglus kjøpe når det er lav pris, men andre vil da la være fordi de tror kvaliteten er for dårlig – noe den kanskje eller antagelig også er.

Kundemassen kan derfor deles opp i grupper, også kalt segmenter. Hvert segment vil ha egne behov og muligens egen kjøpeadferd. Dette krever tilpasset produkttilbud og kundekommunikasjon. Og om man skal henvende seg til flere kundesegmenter samtidig, noe som er veldig vanlig, må man koordinere dette arbeidet. Men aller først må hvert segment identifiseres og defineres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.