Aktivitetsbasert kalkulasjon

I det som heter for aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) gjelder det å spore kostnadene til et objekt via aktiviteter (i motsetning til å dele opp avdelingsvis som har vært mer vanlig), hvor hver aktivitet har en kostnadsdriver.

Hver enhet av kostnadsdriveren har igjen en pris. F.eks. er det ofte kilopris for materialer og timesats (altså lønnssats) for arbeidstid. Ved å anslå hvor mye som brukes av hver får man en mer nøyaktig og informasjonsrik kalkyle.

Svært informasjonsrike kalkyler kan bli en kostnadsdriver i seg selv, så det gjelder å finne en balansegang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.