Daglig leder

En daglig leder har ansvaret for den daglige driften av selskapet, det inkluderer f.eks. at selskapets regnskap er i samsvar med lover og regler. I tillegg er det daglig leder som representerer selskapet utad overfor kunder, leverandører, o.s.v.

Vedkommende er pålagt å følge styrets retningslinjer og skal si i fra hver gang det er en stor sak eller en sak av uvanlig karakter. Det må likevel gis ganske vide fullmakter for at daglig leder skal få gjort jobben sin.

Daglig leder er det samme som administrerende direktør. Både aksjeselskap og ansvarlige selskap kan ha dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.