Bakgrunnsrett

Når man skal inngå avtaler bør man skrive tydelige og gode kontrakter som gir lite rom for misforståelser og dermed tvister. Gjør man ikke det vil bakgrunnsretten legges til grunn hvis noe er uklart.

Bakgrunnsretten består av all generell kontraktslovgivning samt ulovfestet rett. Den er deklaratorisk og kan derfor fravikes ved avtaleskriving, så lenge man ikke avtaler noe som åpenbart er urimelig eller som strider mot lov eller ærbarhet.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.