Skattetap på kundefordringer

For å beregne hvordan det skattemessige resultatet påvirkes av tap på kundefordringer er det en rekke sammenhenger man må ha klart for seg:

  1. I regnskapet har kundefordringer regnskapsverdi=p\mathring{a}lydende-regnskapsavsetning.
  2. Regnskapsavsetning for kundefordringer er en verdi man selv må finne frem til utifra hva man tror blir fremtidig tap. Her finnes det ikke et riktig/feil svar, det handler om å finne en verdi som gjør at tapene periodiseres riktig.
  3. Kundefordringer har også en skatteverdi=p\mathring{a}lydende-skatteavsetning hvor skatteavsetning=\frac{konstanterte\;tap\;i\;fjor+konstanterte\;tap\;i\;\mathring{a}r}{kredittsalg\;i\;fjor+kredittsalg\;i\;\mathring{a}r}\cdot 4\cdot p\mathring{a}lydende\;i\;\mathring{a}r\;inkludert\;mva.
  4. Konstanterte tap er allerede regnskapsførte tap hvor man ikke regner med å få noe.
  5. Som med andre eiendeler må man også for kundefordringer finne de midlertidige forskjellene, også er det differansen mellom dem som blir del av det skattemessige resultatet.

Når man er blitt gitt alle nødvendige opplysninger, eller har funnet de som mangler, er det fort gjort å beregne midlertidige forskjeller også finne endringen.

Et kortfattet eksempel med veldig enkle tall:

 

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.