Linjeliknelsen

Linjeliknelsen er en nivåoppdeling for viten/kunnskap:

1. Idéer/former. Her kan man gi definisjoner, f.eks. hva som er en rettferdig stat.

2. Matematikk og begreper. Her er man gjennomtenkt,  f.eks. hvorfor det er en urettferdig stat.


3. Materielle ting. Her ser man verden slik den er, f.eks. at man lever i en urettferdig stat.

4. Skygger og speilbilder. Her tror man på usannhet, f.eks. at man lever i en rettferdig stat når dette er feil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.