Strategi

Det finnes flere typer strategier og i hovedsak er det tre typer: Generiske, ressursbaserte og blått hav. Og for de to første finnes det flere undertyper.

Generiske

Her handler det om hvordan man skal posisjonere seg i forhold til konkurrentene.

Kostnadsledelse

Produksjon og distribuering av produkter og eller tjenester til en uslåelig pris. Selskaper som bruker denne strategien er f.eks. IKEA.

Differensiering

Å lage noe som er helt unikt og vanskelig å kopiere. Et av de mest kjente selskapene som bruker denne strategien er Apple.

Fokusering

Å konsentrere seg om et lite segment av markedet for å tilby noe helt spesielt. F.eks. er dette noe Rolls Royce gjør med sine luksusbiler.

Ressursbaserte

Her er fokuset på hvilke ressurser man innehar og hvordan disse best kan utnyttes. I tillegg forsøker man selvsagt stadig å skaffe noen som er bedre og (mer) unike.

For å få et konkurransemessig fortrinn må ressursene være viktige, knappe, og vanskelige å skaffe/kopiere/etterligne/erstatte.

Ressursene kan være fysiske, menneskelige, eller organisatoriske.

Fysiske

Her finner vi maskiner, bygninger, råmaterialer, kapital, o.s.v.

Menneskelige

Innebærer kompetanse, erfaring, intelligens, o.s.v., hos hver ansatt.

Organisatoriske

Struktur, kultur, det sosiale, o.s.v., på arbeidsplassen.

Blått hav

Å finne et nytt marked der det ikke er konkurranse enda så man kan etablere et monopol og få høy fortjeneste.

(På engelsk heter dette for «blue ocean strategy».)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.