Konkurransestrategi

En konkurransestrategi sier hvordan man skal konkurrere. Dette er det samme som forretningsstrategi. På engelsk brukes begrepene «business strategy» og «competitive strategy».

Det finnes flere typer, i hovedsak tre forskjellige. Generiske, ressursbaserte og «blått hav». For de to første finnes det også flere undertyper.

Generisk

Her handler det om hvordan man skal posisjonere seg i forhold til konkurrentene.

Kostnadsledelse

Produksjon og distribuering av produkter og eller tjenester til en uslåelig pris. Selskaper som bruker denne strategien er f.eks. IKEA.

Differensiering

Å lage noe som er helt unikt og vanskelig å kopiere. Et av de mest kjente selskapene som bruker denne strategien er Apple.

Fokusering

Å konsentrere seg om et lite segment av markedet for å tilby noe helt spesielt. F.eks. er dette noe Rolls Royce gjør med sine luksusbiler.

Ressursbasert

Her er fokuset på hvilke ressurser man innehar og hvordan disse best kan utnyttes. I tillegg forsøker man selvsagt stadig å skaffe noen som er bedre og (mer) unike.

For å få et konkurransemessig fortrinn må ressursene være viktige, knappe, og vanskelige å skaffe/kopiere/etterligne/erstatte.

Ressursene kan være fysiske, menneskelige, eller organisatoriske.

Fysisk

Her finner vi maskiner, bygninger, råmaterialer, kapital, o.s.v.

Menneskelig

Innebærer kompetanse, erfaring, intelligens, o.s.v., hos hver ansatt.

Organisatorisk

Struktur, kultur, det sosiale, o.s.v., på arbeidsplassen.

Blått hav

Å finne et nytt marked der det ikke er konkurranse enda så man kan etablere et monopol og få høy fortjeneste. På engelsk er dette «blue ocean strategy».

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.