Utbytte

Når man skal bestemme utbyttet må man ta hensyn til kravet om forsvarlig soliditet og likviditet. Denne vil variere fra bransje til bransje.

Utgangspunktet er ubundet egenkapital, men ofte må man gjøre fratrekk p.g.a.

  • underskudd
  • spesielle hendelser
  • man eier noen av sine egne aksjer (disse må trekkes fra med pålydende verdi)
  • lån …
    • til aksjeeiere, så lenge de ikke har full stilling i selskapet og lånet er lite
    • til et styremedlem, daglig leder, eller et medlem av bedriftsforsamlingen, så lenge vedkommende ikke er valgt som representant for de ansatte og lånet er lite.

Endelig utbytte oppgis ofte i prosent, og da i forhold til aksjekapitalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.