Garantikostnader

For de fleste typer varer man selger må man gi garanti. Dette kan resultere i sånt som rene garantireparasjoner, men også regelmessige servicer.

Kostnadene som oppstår p.g.a. av dette må man avsette til, ellers vil resultatet bli bedre enn det egentlig er:

    Realiserte garantikostnader
+/- Endring i avsetning til garantikostnader
--------------------------------------------------------
  = Total kostnadsbelastning p.g.a. garantiforpliktelser
--------------------------------------------------------

Dette fungerer omtrent som med tap på fordringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.