Kongruensprinsippet

Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Dette er enhver endring i egenkapitalen, unntatt innskudd og uttak av kapital.

Korrigering av feil i tidligere årsregnskap føres direkte mot egenkapitalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.