Sammenstillingsprinsippet

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt, dette er sammenstillingsprinsippet. Et grunnleggende prinsipp i regnskapsloven, se rskl. § 4-1 (1).

Hvis inntekten kommer i en senere periode må utgiften oppbevares i balansen inntil da.

Små foretak trenger ikke alltid følge sammenstillingsprinsippet, GRS avgjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.