Forsiktighetsprinsippet

Til nå har det vært vanlig å benytte forsiktighetsprinsippet når man skal føre (års)regnskap.

Kostnader (dvs. utgifter i kommuneregnskap) regnskapsføres da med en gang de ser ut til å bli sannsynlige. I tillegg har man at inntekter regnskapsføres derimot kun når det er helt sikkert at de vil forekomme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.