Forsiktighetsprinsippet

Det er vanlig å benytte forsiktighetsprinsippet når man skal føre regnskap, både kommuneregnskap og eksternregnskap.

Men begrepet brukes litt forskjellig:

  • I kommuneregnskap blir utgifter regnskapsført med en gang de ser ut til å bli sannsynlige, mens inntekter regnskapsføres når det er helt sikkert at de vil forekomme.
  • For eksternregnskap handler det i stedet om laveste verdis prinsipp. Hvor mye dette prinsippet vil brukes i fremtiden er usikkert fordi IFRS nå er på trappene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.