Disponering av overskudd

Ved slutten av en periode må man bestemme seg for hvordan overskuddet skal disponeres.

Vanligvis blir dette i form av økt egenkapital, men det kan også være aktuelt å betale ut (litt) utbytte til eierne.

Overskuddet blir da flyttet til balansen og summen av balansekontoene samt summen av resultatkontoene blir null.

Regnskapet for den aktuelle perioden er dermed avsluttet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.