Kalkulatorisk kostnad

Kalkulatorisk kostnad er kalkulert alternativkostnad for å vise hva man indirekte taper. Brukes i internregnskapet. Samme som ikke-betalbar kostnad.

En kalkulatorisk kostnad kan blant annet komme i form av

  1. rente
  2. avskrivning
  3. eierlønn
  4. husleie
  5. tap på fordring
  6. garanti- eller servicekostnad.

Eksempel: Bruker man av egenkapitalen til å kjøpe noe gir man opp den avkastningen man ellers kunne fått f.eks. på høyrentekonto, i fond, o.s.v., dette blir da en kalkulatorisk kostnad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.