Kostnadssted

Kostnadssted er et sted i virksomheten som har kostnader. Man vil ofte fordele disse per avdeling.

Kostnadene på disse stedene må veltes over på det som produseres og eller det man tilbyr av tjenester og eller de ordre man mottar.

Eksempel: Et verksted vil velte kostnader over på det som repareres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.