Eksternregnskap

Eksternregnskap er det samme som finansregnskap, offisielt regnskap og årsregnskap.

Inneholder minst balanse, resultat, noter og eventuelt årsberetning.

Små foretak trenger ikke utarbeide årsberetning, men det må de store. Se rskl. § 3-3a.

For mer om balanse o.s.v. se alle innlegg som handler om regnskap.

For det tradisjonelle regnskapsåret som er fra og med 1. jan. til og med 31. des. sier reglene for innsending at absolutt siste frist er 31. juli. Se rskl. kap. 8 for alle detaljer. Man kan imidlertid sende 31. august visst dette gjøres elektronisk via Altinn.

Ved sen innsending kan det være hendelser etter balansedagen som det må opplyses om, hvis de er vesentlige. Les NRS 3 – Hendelser etter balansedagen for mer info.

Årsregnskap i regi av GRS er resultatorientert, mens IFRS er balanseorientert. Man kan vanligvis velge selv hvilken type man vil bruke, se små vs. store foretak for å lære mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.