Eksempel på absolutt og komparativt fortrinn

Tabellen nedenfor viser tidsforbruket til to personer for to ulike aktiviteter:

absolutt-komparativt-fortrinn2

Hvem har absolutt fortrinn og hvem har komparativt fortrinn?

Det er opplagt at Bernt suger på begge deler. For Scorpio bruker mindre tid og har derfor et absolutt fortrinn i begge aktiviteter.

For å finne komparativt fortrinn er det greit med oversikt over alternativkostnader:

absolutt-komparativt-fortrinn1

Bernt får komparativt fortrinn i å vaske gulv, siden han gir opp mindre enn det Scorpio gjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.